اطلاعات فنی مهندسی

انواع آسانسور » خدماتی (مونشارژ)

این آسانسورها عمدتا جهت جابجایی ظروف غذا یا بسته بندی های سبک در منازل، ساختمانهای اداری، دانشگاهی و همچنین فروشگاه ها و مجتمع های تجاری نصب و راه اندازی می گردند.

طراحی ویژه کابین ها امکان حمل بار سنگین را به مشتریان محترم نخواهد داد، لیکن ایمنی در حمل بارهای سبک با ابعاد کوچک در کنار کاربری بسیار ساده از ویژگیهای این آسانسورها می باشد.

جدول اطلاعات فنی