اطلاعات فنی مهندسی

انواع آسانسور » درجه حفاظت(IP)

آسانسور با درجه حفاظت (IP):

شرکت آروپ  ارائه کننده انواع آسانسور صنعتی در شرایط محیطی خاص و دارای درجه حفاظت بالا ، آسانسور دارای IP بالا برای محیط های صنعتی بوده  و با تکیه بر دانش قبلی و مهندسان متخصص خود درزمینه طراحی و تولید انواع آسانسور صنعتی ، آسانسور دارای IP جهت کاربرد در صنایع مختلف از قبیل نفت و گاز، کارخانجات صنعتی و تولیدی و شیمیایی ، در طی ۳ دهه فعالیت خود  ، مفتخر به کسب رضایت کارفرمایان و پیمانکاران در این حوزه ها بوده است.

 جدول مشخصات درجه  حفاظت ها ( IP XY) :

عدد اول(X) درجه حفاظت
۰ هیچگونه حفاظتی در برابر قسمت‌های برقدار و یا متحرک داخل  محفظه و همچنین هیچگونه حفاظتی در برابر ورود اجسام خارجی به داخل جسم وجود ندارد.
۱ در برابر تماس‌های اتفاقی یا غیر عمدی با قسمت‌های برق ‌دار یا متحرک دستگاه حفاظت شده ولی عمداً و با اراده می‌توان به قسمتهای برق‌دار  و یا متحرک دستگاه دست زد و به طور خلاصه دستگاه در برابر  ورود اشیاء با قطر بزرگتر  از ۵۰ میلیمتر حفاظت شده است.
۲ قسمت‌های برق‌دار و یا محرک داخل دستگاه در برابر انگشت محافظت شده و یا به عبارت دیگر دستگاه در برابر ورود اشیاء خارجی با قطر بزرگتر از ۱۲ میلیمتر حفاظت شده است.
۳ قسمت‌های برق دار و یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود ابزار ، سیم و هرچیز دیگر با قطر بیش از ۵/۲ میلیمتر حفاظت شده و به طور کلی اشیاء با قطر بیش از ۵/۲ میلیمتر نمی توانند وارد دستگاه شوند.
۴ قسمت‌های برق‌دار و یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود اجسام خارجی بیش از یک میلیمتر محافظت شده است.
۵ حفاظت کامل در برابر تماس با قسمت‌های برق دار یا متحرک دستگاه، منفذهای ورود گرد و غبار به داخل دستگاه به طور کامل مسدود نشده ولی گرد و غباری که وارد دستگاه می‌شود باعث اختلال در سیستم داخلی و عملکرد دستگاه نمی گردد.
۶ قسمت‌های برق‌دار و یا متحرک داخل دستگاه به طور کامل در برابر تماس‌های خارجی حفاظت شده و مطلقاً منفذی جهت ورود گرد و غبار به داخل دستگاه وجود ندارد.
عدد دوم(Y) درجه حفاظت
۰ دستگاه هیچ گونه حفاظتی در برابر آب ندارد.
۱ دستگاه در برابر قطرات متراکم شده که به طور قائم از بالا بر روی قاب آن می چکد محافظت شده است.
۲ دستگاه در برابر باران که به طور قائم یا  تا زاویه ۱۵ درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.
۳ دستگاه در برابر  پاشش آب که به طور قائم یا تا زاویه ۶۰ درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.
۴ دستگاه در برابر پاشش آب در هر جهت به بدنه آن حفاظت شده است.
۵ دستگاه در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت به بدنه آن در شرایط معین حفاظت شده و خطر جدی برای دستگاه ندارد.
۶ دستگاه در برابر موقعیت خاص عرشه کشتیها حفاظت شده و در این شرایط آب وارد دستگاه نمی شود.
۷ دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب حفاظت شده، وقتی جسم در داخل مایع غوطه ور است در فشار معین مایع و زمان معین آب وارد دستگاه نمی شود.
۸ دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب در زمان نامحدود حفاظت شده، وقتی دستگاه در عمق معین از آب قرار میگیرد برای زمان نامحدود آب وارد دستگاه نمی شود.

جدول اطلاعات فنی