با موتورخانه

برای داشتن یک آسانسور با کارایی بالا، یک موتورخانه با ابعاد صحیح نیاز است و این نوع آسانسورها برای ساختمان‌های پرترافیک (اعم از مسکونی - اداری- تجاری) و با ارتفاع‌های بلند و سرعت‌های متوسط به بالا کاربرد خوبی دارد. برای این نوع آسانسورها می‌توان از موتورهای گیربکس یا گیرلس استفاده کرد. پیشنهاد می‌گردد اگر ارتفاع ساختمان و یا سرعت آسانسور زیاد است از نوع گیرلس استفاده شود. در این نوع آسانسورها کل تجهیزات آسانسور داخل موتورخانه مجزا قرار می‌گیرد. همچنین امکان اعمال تغییرات در طراحی آسانسور وجود دارد.