نیروگاهی و صنعتی (۱۰ پروژه)

نیروگاه های معظم کوهرنگ، لوارک، کارون ۳،کارون۴،گتوند عليا، سردشت، مجتمع پتروشيمي تند گويان SSP۱ ، SSP۲ ، POY، Poly F، Section C، کارخانجات سیمان لوشان، فیروزکوه، بجنورد، آباده، ملات خشک سمنان، خمسه، مجتمع آهن و فولاد غدیر ایرانیان،کارخانجات چای احمد، کارخانجات گروه صنعتی ایران خودرو( سالن های تریم ۴ ، رنگ۴،رنگ۵، بدنه سازی، سالن ۲۰۶ )و بسیاری از صنایع سبک و سنگین فعال در صنایع کشور آسانسورهای منصوبه در صنایع فوق الذکر، همگی دارای مشخصات خاص، درجه حفاظت بالا (IP۵۵)، ظرفیت های بالا تا ۱۳۰۰۰ کیلوگرم، ارتفاع بلند تا ۲۲۰ متر و با سرعت های تا ۴ متر بر ثانیه اجرا گردیده اند. تجهیزات مصرفی از با کیفیت ترین محصولات اروپایی از جمله شرکت تیسن (Thyssen )آلمان و شرکت لیزا (Lisa) آلمان می باشد.

 • پروژه: نیروگاه لوارک

  تعداد: ۱ دستگاه

  ظرفیت: ۶۰۰ کیلوگرم

  ارتفاع حرکت : ۲۱۲ متر

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: ملات خشک سمنان

  تعداد: ۱ دستگاه

  ظرفیت: ۲۰۰۰ کیلوگرم

  ارتفاع حرکت : ۶۰ متر

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: سد گتوند علیا

  تعداد: ۱ دستگاه

  ظرفیت: ۶۰۰ کیلوگرم

  ارتفاع حرکت : ۲۸ متر

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: نیروگاه کوهرنگ

  تعداد: ۱ دستگاه

  ظرفیت: ۱۰۰۰ کیلوگرم

  ارتفاع حرکت : ۳۴ متر

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: نیروگاه سد کارون ۴

  تعداد: ۱ دستگاه

  ظرفیت: ۶۰۰ کیلوگرم

  ارتفاع حرکت : ۴۲ متر

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: نیروگاه و سد کارون ۳

  تعداد: ۴ دستگاه

  ظرفیت: ۱۰۰۰ و ۱۶۰۰ کیلوگرم

  ارتفاع حرکت : ۵۴ الی ۱۴۴ متر

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: سیمان بجنورد

  تعداد: ۱ دستگاه

  ظرفیت: ۲۰۰۰ کیلوگرم

  ارتفاع حرکت : ۱۰۰ متر

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: مجتمع پتروشیمی تندگویان (PET ۱&#۰۳۸;۲)

  تعداد: ۲ دستگاه- ضد انفجار

  ظرفیت: ۲۵۰۰ کیلوگرم

  ارتفاع حرکت : ۵۲ متر

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: سیمان خمسه

  تعداد: ۱ دستگاه

  ظرفیت: ۲۰۰۰ کیلوگرم

  ارتفاع حرکت : ۹۸ متر

  تصاویر بیشتر
 • پروژه : سیمان فیروزکوه

  تعداد: ۱ دستگاه

  ظرفیت: ۲۰۰۰ کیلوگرم

  ارتفاع حرکت : ۹۶ متر

  تصاویر بیشتر