بیمارستانی (۱۰ پروژه)

بیمارستان های خوی، سوانح سوختگی امام رضا (ع) و صحنه کرمانشاه، لاهیجان، بانه، بهمن، رباط کریم، قلب شهید رجایی، بیرجند، مدرس، یاسوج، الیگودرز، تاکستان، آمل، چالوس، طبس، برازجان، کودکان تهران، درمانگاه ساقی، هرسین، شبستر، بستان آباد، مریوان، ملکان، بم، گرمی، درگز، سردشت، خلخال، اسد آباد، آموزشی زنجان، آموزشی بعثت همدان، هریس، نوشهر، ازنا، انصاری تهران، پژوهشکده رویان، درمانگاه چشم خانه و چشم پزشکی نگاه، ساختمان ناشنوایان تهران (پیراز) و بسیاری دیگر پروژه های بیمارستانی سطح کشور. آسانسورهای منصوبه در بیمارستان ها و مراکز درمانی بر اساس نوع و نحوه کاربری عمدتا شامل آسانسورهای مون شارژ استریل و کثیف از ظرفیت های ۱۰۰ الی ۳۰۰ کیلوگرم ، آسانسورهای خدماتی و مسافربر از ظرفیت های ۴۵۰ الی ۶۰۰ کیلوگرم ، آسانسورهای برانکارد بر و همچنین تخت بر از ظرفیت ۱۶۰۰ الی ۲۰۰۰ کیلوگرم را شامل می گردد. کلیه تجهیزات مصرفی در پروژه های بیمارستانی و مراکز درمانی این شرکت، به علت اهمیت سرویس دهی در ساعات اوج ترافیک بخش های مختلف بیمارستان از جمله : اتاق های عمل ، بخش مراقبت های ویژه و بخش های داخلی، از بهترین تجهیزات ساخت شرکت های تیسن (Thyssen ) ، ویتور (Wittur) و لیزا (Lisa) آلمان می باشد.

 • پروژه: بیمارستان سوختگی امام رضا (ع) کرمانشاه

  کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  تعداد: ۴ دستگاه

  ظرفیت: ۶۳۰ الی ۱۶۰۰ کیلوگرم

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: بیمارستان امام خمینی(ره) آمل

  کارفرما : شرکت تسیان

  تعداد: ۴ دستگاه

  ظرفیت: ۱۰۰۰ الی ۱۶۰۰ کیلوگرم

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: بیمارستان شهید گنجی برازجان

  کارفرما: سازمان مجری ساختمان های دولتی

  تعداد: ۶ دستگاه

  ظرفیت: ۱۵۰ الی ۱۶۰۰ کیلوگرم

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: بیمارستان لاهیجان

  کارفرما: سازمان مجری ساختمان های دولتی

  تعداد: ۸ دستگاه

  ظرفیت: ۱۰۰۰ الی ۱۶۰۰ کیلوگرم

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: بیمارستان رازی بیرجند

  کارفرما : شرکت تابان شهر

  تعداد: ۸ دستگاه

  ظرفیت: ۱۰۰ الی ۲۱۰۰ کیلوگرم

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: بیمارستان تاکستان

  کارفرما: وزارت راه و شهر سازی

  تعداد: ۳ دستگاه

  ظرفیت: ۴۵۰ الی ۱۶۰۰ کیلوگرم

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: بیمارستان الیگودرز

  کارفرما: شرکت پایا ساز

  تعداد: ۵ دستگاه

  ظرفیت: ۶۳۰ الی ۱۶۰۰ کیلوگرم

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی خوی

  کارفرما: شرکت جغاتو

  تعداد: ۳ دستگاه

  ظرفیت: ۱۰۰۰ الی ۱۶۰۰ کیلوگرم

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: بیمارستان گلستان

  کارفرما: شرکت اردیبهشت

  تعداد: ۳ دستگاه

  ظرفیت: ۳۰۰ الی ۴۵۰ کیلوگرم

  تصاویر بیشتر
 • پروژه: بیمارستان طالقانی چالوس

  کارفرما : شرکت طرح و بازرسی

  تعداد: ۴ دستگاه

  ظرفیت: ۱۰۰۰ الی ۱۶۰۰ کیلوگرم

  تصاویر بیشتر